Strategiplan 2025

Vision

At styrke sikkerheden til søs gennem forebyggende søredning. Vores mål er, at ingen, som bruger vandet i fritiden, drukner.

Mission

At assistere fritidsbrugere af vandet, som er bragt i en situation, som de ikke selv kan løse.

At stille frivillige og materielle ressourcer til rådighed for det offentlige beredskab i nødsituationer til søs.

Mål DSRS 2020-2025

DSRS har 15 stationer i indre danske farvande.

DSRS er et attraktivt tilbud for frivillige bosat omkring DSRS’s stationer.

DSRS er attraktiv for fonde og andre sponsorer, som ønsker at støtte den frivillige søredning.

DSRS er kendt af mere end 50% af fritidsbrugere af vandet – og kendt blandt lokale og nationale beslutningstagere.

Økonomi i balance.

Strategi - værktøjer

DSRS har en beskrivelse af grundforudsætninger for oprettelse af ny station. Beskrivelsen er tilgængelig på www.DSRS.dk

Organisationen skal markedsføre mulighederne for at være frivillig i DSRS og at man kan være frivillig uanset forudsætninger.

At DSRS har en klar arbejdsdeling mellem stationerne og DSRSs ledelse.

DSRS har en vejledende organisationsplan for stationerne.

Historier om DSRS og DSRS´operationer skal synliggøres på web, SOME og andre relevante medier.

Årligt udsendes en kommenteret statistik over DSRS´s aktiviteter til presse og medlemmer.

DSRS skal have en medlemstilgang der sikrer en god drift af stationerne.

Plan for geografisk placering af 4 nye stationer Den færdige plan er tilgængelig på www.DSRS.dk

Organisationen har implementeret en generel strategi for at modtage nye frivillige på stationerne.

DSRS har en udviklingsplan frem til 2025, som tydeligt kommunikerer perspektivet i at støtte DSRS.

DSRS er synlig ved arrangementer i stationernes lokalområder og ved andre arrangementer, hvor det skønnes at DSRS øge kendskabet og medlemsskaren signifikant.

DSRS har en enkel og smidig håndtering af medlemskaber og gør det nemt at donere penge til DSRS.

Dialog med myndigheder og interessenter i DSRS’s fokusområder

DSRS skal have meningsfulde uddannelses- og træningsmuligheder, som sikrer og udvikler den frivilliges kompetencer

DSRS’s bestyrelse er i dialog med sponsorer og fonde for at orientere om muligheden for at støtte DSRS.

DSRS deltager aktivt i Søsportens Sikkerhedsråd og andre fora, hvor der drøftes søredning.

Bådejere i havne med nye stationer tilbydes gratis medlemskab i etableringsåret.

DSRS skal gennem målrettede aktiviteter stile mod en bred alders- og kønsfordeling blandt de frivillige.

DSRS´s hjemmeside og Facebookside skal understøtte DSRS´s strategiske elementer og signalere modernitet.

DSRS skal, gennem sin interaktion med medlemmerne, oparbejde et større kendskab til medlemsgruppen

Antallet af frivillige på stationerne skal ses i sammenhæng med antallet af operationer, således at det er muligt for de frivillige at opretholde en rimelig erfaring.

DSRS skal gennem målrettede udadvendte aktiviteter rekruttere frivillige og nye medlemmer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke klip af vores nyhedsbrev ! Vi udsender et nyhedsbrev 6-8 gange om året, med nyheder, tips & tricks, gode tilbud fra vores samarbejdspartner samt anden god information. Tilmeld dig i dag og vær med !