Om DSRS

Grundlagt 2004

Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger. Alle medlemmer af foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i 
april. 

Læs evt. vedtægterne for foreningen HER, bestyrelsens beretning for seneste kalenderår HER, referat af seneste generalforsamlingen HER, samt seneste regnskab kan hentes HER og oversigt over medlemmer af bestyrelsen HER

DSRS har følgende mission og vision: 

Mission
At forblive en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs.

Vision
At være en samfundsmæssig organisation, som man gerne støtter, og hvis service og assistance målgrupperne efterspørger.
Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en afdeling.
Afdelingernes reddere har lokal tilknytning. Derfor er vores udrykningstid fra alarmeringen modtages til havnen forlades under 20 minutter. 

Det er ikke en forudsætning for at være redder, at man har båd - det væsentligste er interessen for at være med til at løse opgaven - sammen med 
andre. Det koster ikke noget at være aktiv - og humøret er som regel højt. 
I afdelingerne er der hver uge i sæsonen koordineringsmøde i det lokale klublokale (i sommerhalvåret kombineret med øvelser) - der er ikke 
mødepligt - men det er hensigtsmæssigt at deltage 2-3 gange månedligt. 

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for de frivillige i bådene. I forbindelse med hver øvelse og 
operation orienteres Lyngby Radio og Forsvarets Operationscenter.

 

 

Se en oversigt over gennemførte operationer under menupunktet "logbog".

I foreningen har vi brug for personer med forskellige interesser og kompetancer - nogle med lyst og evner til at deltage i operationerne i bådene og andre, der interesserer sig for administrativt-, udviklings- og vedligeholdelses arbejde (fx økonomi, administration, markedsføring, PR og sponsorarbejde).

Har du lyst til at være med, eller vil du vide mere, så kontakt vort sekretariat på telefon 27 60 11 00 mellem kl 09:00 - 15:00 på hverdage eller e-mail dsrs@dsrs.dk.