Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

I Dansk Søredningsselskab passer vi godt på din data, her i vores persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan vi passer på din data, samt hvilke rettigheder du har

Politikken gælder for alle de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af, det vi tilbyder, herunder hvis du besøger vores hjemmeside.

Her i vores persondatapolitik kan du læse mere om:

Hvilke oplysninger vi indsamler.
Hvordan vi håndterer dine oplysninger.
Hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m.

Det er en god idé at læse denne politik og du er selvfølgelig velkommen til at henvende dig til os, hvis du har kommentarer til denne politik.

1. DATAANSVARLIG

1.1 

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Dansk Søredningsselskab
H C Ørstedsvej 6, 1
3000 Helsingør
Mail: [email protected]
Telefon: 7060 5265
CVR nr.: 28 99 75 07
(Herefter ”Organisationen”)

1.2 

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil gælder lov af 17. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Loven indeholder en række supplerende bestemmelser til forordningen, og skal derfor læses i sammenhæng med forordningen.

1.3 

Alle spørgsmål vedrørende nærværende persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:

Koordinator
Kristian Hansen
[email protected]
Mobil 2760 1116

2. DEFINITIONER

Der er en række definitioner, der er gode at kende for at kunne læse og forstå denne lovgivning.

Læse mere om definitionerne her 

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

3.1 

Afhængig af om du er medlem, bidragsyder, kunde eller frivillig, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine persondata på en sådan måde, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende medlemsforening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemsskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kurser eller rejser eller på anden måde deler personoplysninger med os.

4. DE PERSONOPLYSNINGER, SOM VI BEHANDLER OM DIG

4.1

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

4.1.1 

Når du er medlem, bidragsyder, kunde eller friviillig hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig:

Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse,

Hvis du er medlem, bidragyder, kunde eller frivillig indsamler vi endvidere oplysninger fra dig om dit cpr. nummer og registrerings og kontonummer. Læs nærmere om dette nedenfor.

Dit CPR-nr., indsamler vi også fra dig, hvis du ønsker at gøre brug af dit skattefradrag.

Vi indsamler ingen følsomme oplysninger om dig.

Det kan ske, at vi indsamler oplysninger fra andre om dig:

Er du bruger af vores app (søassistancen) så sendes dine oplysninger til os via API, således vi kan se dit navn, telefonnummer samt det koordinat som du var på, på opkaldstidspunket. Vi kan ikke tracke din position eller følge den på andre måder. Dit opkald sender os derfor kun et ”øjebliksbillede”
Såfremt du ikke kontakter os, så gemmes alle oplysninger lokalt på din telefon, og vi gemmer ikke disse oplysninger.

 

4.1.2 

I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle persondata om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra CPR registeret, eller PostNord. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at holde dine kontaktoplysninger opdaterede således, at du kan modtage materiale fra os. Vi indsamler dem ligeledes for at supplere de oplysninger, vi har fra dig, hvis vi fx mangler din adresse. Hvis du er interesseret i at vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte os.

5. COOKIES

5.1 

På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt.

Cookierne indeholder ikke persondata som fx oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger. Du kan læse vores cookiepolitik her https://dsrs.dk/cookie-og-privatlivspolitik

6. SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONDATA

6.1 
Helt konkret bruger vi dine persondata til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem eller bidragsyder, eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

6.1.1 

Er du medlem hos os, anvender vi dine persondata til at:

 • kunne administrere dit medlemsforhold;kunne kontakte dig vedrørende dit medlemskab og vores arbejde via post, e-mail, telefon og sociale- og digitalemedier.
 • kunne indberette eventuelle bidrag udover dit medlemskab til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse
 • anvende dit telefonnummer og din e-mailadresse til at målrette annoncering på sociale- og digitale medier

6.1.2

Er du bidragyder hos os, anvender vi dine persondata til at:

 • kunne administrere dit/dine indbetalinger
 • kunne kontakte dig med nødvendig information om dit/dine bidrag og vores arbejde via post, e-mail, telefon og sociale medier
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.
 • anvende dit telefonnummer og din e-mailadresse til at målrette annoncering på sociale- og digitale medier

6.1.3

Er du kunde anvender vi dine persondata til at:

 • sikre, at du kan bruge vores hjemmeside, herunder handle i vores webshop
 • fremsende ordrebekræftelser til dig
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • kunne udføre dine ordrer
 • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

6.1.4

Er du frivillig hos os, anvender vi dine persondata til at:

 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • at kunne kommunikere med dig og koordinere internt
 • sende dig information

6.1.5

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at

 • sikre, at du kan bruge vores hjemmeside optimalt
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
 • optimere vores hjemmesides indretning
 • målrette annoncering på sociale- og digitale medier

6.1.6

Hvis du har haft brug for assistance

 • Gemmer vi almindelige personoplysninger om dig til at kunne kontakte dig senere.
 • Sende dig oplysninger omkring assistancen som vi har lagt på vores hjemmeside.
 • Vi logger din havariposition samt navn til logning på vores hjemmeside. Dog slettes personliggørende oplysninger efter 6 måneder

6.1.7

Hvis du er bruger af vores app (søassistancen)

 • Vi bruger dit navn og telefonnummer til at kunne kontakte dig igen vedr. assistance
 • Vi bruger dit koordinat til at sikre at vi ved hvor assistancen foregår.
 • Vi logger din havariposition samt navn til logning på vores hjemmeside. Dog slettes personliggørende oplysninger efter 6 måneder.

7. HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE OPLYSNINGER OM DIG (BEHANDLINGSGRUNDLAG)?

7.1 

Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige persondata til netop dette formål.

Vi kan også behandle dine almindelige persondata, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os.

Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

7.2 

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige persondata fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige persondata går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

7.2.1 

Vi har en legitim interesse i at behandle dine persondata til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores henvendelser til dig og i sidste ende tilbyde aktiviteter, nyheder, information og ydelser, der opfylder dine behov og ønsker.

Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

7.3 

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

7.4

Er du ikke medlem eller bidragsyder, kunde eller rejsende, eller frivillig hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering eller henhold til formålet med underskriftsindsamlingen.

Læs mere i vores cookiepolitik på https://dsrs.dk/cookie-og-privatlivspolitik

Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. G.2.

8. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

8.1

Vi kan dele dine persondata med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, betalingsservice og telemarketing.

8.2

Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med andre Sørednings organisationer. Men vi deler vi ikke nogen persondata om dig med andre Søredning organisationer uden dit udtrykkelige samtykke.

8.3

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

I DELING AF DINE OPLYSNINGER MED MODTAGERE UDEN FOR EU/EØS

9.1 

Vi deler ikke dine personlige data med serviceleverandører befinder sig uden for EU/EØS. Hvis dette skulle vise sig nødvendigt som led i en særlig kampagne, vil det kun ske efter indhentning af dit udtrykkelige samtykke.

Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

9.2 
Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af, hvilke nødvendige garantier, der udgør grundlaget for overførsel af din persondata uden for EU/EØS.

10. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONDATA

10.1

Vi opbevarer og behandler dine persondata så længe vi har en lovlig og saglig grund til det. I systemer hvor der er muligt, anvender vi automatiske slette- og anonymiseringsprocedurer. I de systemer, hvor det ikke er muligt har vi opsat løbende kontroller for at sikre, at personoplysninger gennemgås og slettes/anonymiseres.

10.2

Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine persondata i 5 år, plus indeværende år fra udmeldelse i henhold til bogføringsloven.

10.3

Er du kunde vil vi opbevare dine persondata i 5 år, plus indeværende år i henhold til bogføringsloven.

10.4

Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine persondata i 5 år, plus indeværende år fra udmeldelse i henhold til bogføringsloven.

10.5

Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine persondata i maksimalt 5 år efter endt relation.

10.6

Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig (cookies) i op til 14 måneder.

11. DINE RETTIGHEDER

11.1 Indsigt

11.1.1

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3. kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

11.2 Berigtigelse og sletning

11.2.1

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de persondata, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

11.3 Begrænsning af Behandling

11.3.1

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

11.4 Dataportabilitet

11.4.1

Du har ret til at modtage dine persondata (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

11.5 Indsigelsesret

11.5.1

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

11.6 Tilbagekaldelse af samtykke

11.6.1 

Hvis Behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

11.6.2 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til [email protected]. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

11.7

Du kan skrive til [email protected] for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

11.8

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12. EVENTUELLE KONSEKVENSER VED IKKE AT AFGIVE PERSONOPLYSNINGER

12.1

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de persondataoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

13. SIKKERHED

13.1

I Organisationen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau, og som er forpligtet via databehandleraftaler.

14. KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

14.1

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: [email protected]

15. OPDATERING AF DENNE POLITIK

15.1

Dansk Søredningsselskab gennemgå denne persondatapolitik regelmæssigt, og opdatere den, hvis det er relevant, så vi altid overholder de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse, og sikrer at politikken er i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik væsentligt, vil det blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

15.2 

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Datahåndtering i forbindelse med onlinemarkedsføring

I Dansk Søredningsselskab benytter vi cookies til marketing for at kunne spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante for den enkelte bruger.

Vi bruger også cookies til statistik for at se, hvordan brugerne interagerer med vores indhold. Denne viden bruger vi til at forbedre vores hjemmeside, så vi kan give de besøgende en bedre brugeroplevelse. Til dette analysearbejde bruger vi Google Analytics, Google Tag Manager og Facebook Attribution.

Når vi laver markedsføring via digitale platforme – herunder Google og Facebook – benytter vi os af værktøjer, som bliver tilbudt fra platformsleverandørerne. Det gælder både custom audiences og demografisk og interessebaseret targetering. Vi følger gældende dansk og europæisk lovgivning om markedsføring og behandling af data. Vi benytter os også af Google non-profit Grants program, som giver os mulighed for at annoncere gratis for 10.000$ hver måned via Google-søgninger.

Når vi arbejder med data, som beskrevet oven for er det for at bruge vores begrænsede markedsføringsmidler på den mest effektive måde.

 

Sidst opdateret: 30-11-2022

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke klip af vores nyhedsbrev ! Vi udsender et nyhedsbrev 6-8 gange om året, med nyheder, tips & tricks, gode tilbud fra vores samarbejdspartner samt anden god information. Tilmeld dig i dag og vær med !